27/06/2016

พรีออเดอร์ (กิโล-คิว)

 

พรีออเดอร์ กิโล-คิว

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ติดต่อสั่งซื้อจนสินค้าถึงมือคุณลูกค้า โดยเลือกจ่ายค่าขนส่งในจีนแบบตามจริงที่ร้านค้าหรือโรงงานเรียกเก็บ

การคำนวณค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริงเป็นกิโลกรัม

รอบที่ 1 ค่าสินค้า(หยวน) x เรทเงินตามจริง

รอบที่ 2 ค่าขนส่งในจีน + ค่าขนส่งจากจีนมาไทย + ค่าขนส่งในไทย ค่าขนส่งในจีน คือ ค่าขนส่งที่ทางร้านค้าหรือโรงงานเรียกเก็บ ค่าขนส่งจากจีนมาไทย (ตามตารางค่าขนส่ง) ค่าขนส่งในไทย (คิดตามจริงที่ทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนเรียกเก็บ โดยบวกค่าธรรมเนียม 99 บาท ถ้ามารับสินค้าเองที่บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และสำหรับ ลูกค้าที่เลือกส่งขนส่งเอกชนนิ่ม แบบเก็บเงินปลายทาง มีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 199 บาท

อัตราค่าขนส่งทางรถ


Rank Kg. สินค้าทั่วไป สินค้า มอก. CBM สินค้าทั่วไป สินค้า มอก.

Classic Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
น้อยกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 89 179 0.00 - 0.20 9,400 18,900
5.00 - 19.99 74 169 0.21 - 0.99 8,900 17,900
20.00 - 49.99 64 159 1.00 - 4.99 8,400 16,900
50.00 ขึ้นไป 54 149 5.00 ขึ้นไป 7,900 15,900

Bronze Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 79 169 0.00 - 0.20 8,900 17,900
5.00 - 19.99 69 159 0.21 - 0.99 8,400 16,900
20.00 - 49.99 59 149 1.00 - 4.99 7,900 15,900
50.00 ขึ้นไป 54 139 5.00 ขึ้นไป 7,900 14,900

Silver Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 100,000 บาท

0.00 - 04.99 69 159 0.00 - 0.20 8,400 16,900
5.00 - 19.99 64 149 0.21 - 0.99 8,400 15,900
20.00 - 49.99 59 139 1.00 - 4.99 7,900 14,900
50.00 ขึ้นไป 54 129 5.00 ขึ้นไป 7,900 14,900

Diamond Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 500,000 บาท

0.00 - 04.99 54 129 0.00 - 0.20 7,900 14,900
5.00 - 19.99 54 129 0.21 - 0.99 7,900 14,900
20.00 - 49.99 54 129 1.00 - 4.99 7,900 14,900
50.00 ขึ้นไป 54 129 5.00 ขึ้นไป 7,900 14,900

Star Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 2,000,000 บาท

0.00 - 04.99 54 129 0.00 - 0.20 7,400 14,900
5.00 - 19.99 54 129 0.21 - 0.99 7,400 14,900
20.00 - 49.99 54 129 1.00 - 4.99 7,400 14,900
50.00 ขึ้นไป 54 129 5.00 ขึ้นไป 7,400 14,900
 

อัตราค่าขนส่งทางเรือ


Rank Kg. สินค้าทั่วไป สินค้า มอก. CBM สินค้าทั่วไป สินค้า มอก.

Classic Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
น้อยกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 69 179 0.00 - 0.20 6,400 18,900
5.00 - 19.99 59 169 0.21 - 0.99 5,900 17,900
20.00 - 49.99 49 159 1.00 - 4.99 5,400 16,900
50.00 ขึ้นไป 44 149 5.00 ขึ้นไป 4,900 15,900

Bronze Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 20,000 บาท

0.00 - 04.99 59 169 0.00 - 0.20 5,900 17,900
5.00 - 19.99 54 159 0.21 - 0.99 5,400 16,900
20.00 - 49.99 49 149 1.00 - 4.99 5,400 15,900
50.00 ขึ้นไป 44 139 5.00 ขึ้นไป 4,900 15,900

Silver Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 100,000 บาท

0.00 - 04.99 54 159 0.00 - 0.20 5,400 16,900
5.00 - 19.99 49 149 0.21 - 0.99 5,400 15,900
20.00 - 49.99 44 139 1.00 - 4.99 4,900 14,900
50.00 ขึ้นไป 44 129 5.00 ขึ้นไป 4,900 14,900

Daimond Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 500,000 บาท

0.00 - 04.99 44 129 0.00 - 0.20 4,900 14,900
5.00 - 19.99 44 129 0.21 - 0.99 4,900 14,900
20.00 - 49.99 44 129 1.00 - 4.99 4,900 14,900
50.00 ขึ้นไป 39 129 5.00 ขึ้นไป 4,400 14,900

Star Rabbit

ยอดสั่งซื้อสะสม
มากกว่า 2,000,000 บาท

0.00 - 04.99 39 129 0.00 - 0.20 4,900 14,900
5.00 - 19.99 39 129 0.21 - 0.99 4,900 14,900
20.00 - 49.99 39 129 1.00 - 4.99 4,400 14,900
50.00 ขึ้นไป 39 129 5.00 ขึ้นไป 4,400 14,900

 

การคำนวณหาค่าใช้จ่าย

รอบที่ 1    จำนวนคิว  x เรทตามตาราง Ranking ของคุณลูกค้า

รอบที่ 2    (คิดแบบเดียวกับค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริงเป็นกิโลกรัม)

หมายเหตุ : สินค้าจะถูกคิดเป็นกิโลกรัมหรือคิวนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า น้ำหนักจริง สินค้าชิ้นนั้น ๆ จะถูกคิดเป็น คิว
  • น้ำหนักเชิงปริมาตร น้อยกว่า น้ำหนักจริง สินค้าชิ้นนั้น ๆ จะถูกคิดเป็น กิโลกรัม