21/10/2021

ช้อปสนุก ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ช้อปสนุก ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

ทางรถ 39 บาท/กิโล 6900 บาท/คิว

ทางเรือ 30 บาท/กิโล 4200บาท/คิว