10/10/2022

ประกาศขนส่งทางรถและทางเรือล่าช้า

ประกาศ
 
ตู้สินค้าทางรถ รอบออกจากจีน 21/9/65
ตู้สินค้าทางเรือ รอบออกจากจีน 8 /9/65
เรื่อง : รอบตู้สินค้าที่เเจ้งดังกล่าว ถูกสุ่มตรวจจากทางศุลกากรจีน
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ จึงส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้ากว่าปกติ
ทั้งนี้บริษัทได้เฝ้าติดตามสถานะการณ์รอบตู้ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเเละจะรีบดำเนินการเเจ้งให้ทราบโดนด่วนหากมีความเคลื่อนไหว
ทางบริษัทขอกราบอภัยในความล่าช้าเป็นอย่างสูง